ไปซัปโปโร Sapporo ก็ต้อง Supporo Ramen!

ซัปโปโร ขึ้นชื่อเรื่องของราเม็งที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะ มิโสะ ราเม็ง (Miso Ramen) นั้นขึ้นชื่อมากๆ คือราเม็งมิโสะเนี่ย มันจะมีความพิเศษตรงความเข้มข้น และความเข้มข้นรวมถึงรสชาติในแต่ละท้องที่มันไม่เหมือนกันนะ ต้องไปชิม ชิม ชิม! (0)

Thank you Source: https://retty.me/area/PRE01/ARE164/SUB43803/100000746051/

MENU ในรูป

ซ้าย: มิโสะ ราเม็ง (Miso Remen) ของขึ้นชื่อ เมนูฮิต

ขวา: อะสึยากิ ชาชู มิโสะ ราเม็ง (Atsu yaki chashu miso ramen) เนื้อหมูหนาๆ กับ มิโสะ ราเม็ง

Share Button